Jdi na obsah Jdi na menu

 

Great Dane dog is not for everyone!

Německá doga není pes pro každého!

 

Z webu klubu ND:

Německá doga není psem pro každého. Je to bytost, která klade na svého majitele vysoké nároky - vyžaduje mnoho citu a laskavosti, ale... i autoritu, empatii, znalosti a zkušenost. Velký pes má velké prostorové nároky. Aby žila zdravý a spokojený život potřebuje doga kvalitní krmení a pravidelnou péči. Když jí odčervujete, zaplatíte mnohem více než za malého psa a když onemocní, Vaše peněženka se řádně vyprázdní. Málokterá dožije 10. roku svého života. Záleží jen na Vás, jak jste schopna všem těmto požadavkům dostát. Vaše doga může být zdravá celý svůj život a i tak Vás bude stát více, než jiné plemeno. Pokud chcete mít vedle sebe tohoto krásného psa, musíte mu dát vše, co potřebuje - v opačném případě se budete dívat na jakousi karikaturu, která impozantní dogu přípomíná jen velmi vzdáleně.
Mít po svém boku německou dogu však také znamená mít velkorysého přítele s obrovským srdcem plným lásky, které bude bít jen pro Vás. Doga bude Vaším zrcadlem - jak se do její duše obtisknete, taková bude ona. Je to pes, který je schopen milovat až "za hrob", nikdy Vás nezradí, je naprosto loajální k někomu, koho miluje. Německá doga nezapomíná - ani dobré, ale ani to zlé.
Je to šlechtic mezi psy, svou duší spíše připomíná tříleté dítě, než psa. Není náhoda, že již v dávných dobách byly reprezentativní dogy součástí a majetkem vznešených lidských rodů. Máte-li obavu, že Vás německá doga bude finančně ruinovat, není to pes pro Vás. Mně se také velmi líbí Porche či Ferrari, jezdím však Škodovkou.............Tomáš.

.........................................................................................................................................................

 Great Dane is not a dog for everyone.It is a being which puts on high standards of its owner - needs a lot of emotion as well as authority, empathy, knowledge and experience.Big dog needs space requirements.To live healthy and happy life requires good feeding and regular care. At the vet you'll pay much more than for a small dog when it is ill.Your wallet will be properly cleaned. Not many of them live to 10th year of his life. It's up to you how you are able to take care about it.Your Great Dane can be healthy all it´s life and even then will cost you more than any other breed.If you want a side of this beautiful dog, you should give him everything he needs - otherwise you'll look at a kind of caricature that Dane reminds only remotely.To have a Great Dane, however, also means to have a generous friend with a huge heart full of love that will beat just for you. Great Dane will be your mirror,his soul is such what you are. It's a dog that can love "behind the grave" never betray you, is totally loyal to someone he loves.He forget neither good nor bad.He is an aristocrat between dogs, his soul is more like a three years old child , than the dog. It is no coincidence that in the past , dogs were representative part of the human and property of noble families.If you fear that you can not cope it financially it is not a dog for you.